Museum

Museum M.A.C. House Leusden

Bezoekersadres / Openingstijden /  Tentoonstellingsbeleid / Identiteit  /Kerntaken / Kunst Collecties / Artistieke Directie en het Internationale Comité                                                                                        

Museum M.A.C. House Leusden – Bezoekersadres: Dalmatië 5 – 3831 EE Leusden – Email: lacasaholandesaterra@gmail.com

.-.-.-.

Officiële Opening Museum:

Het Museum M.A.C. House Leusden werd opgericht in 2014, n.a.v. de overname van een grote Kunst Collectie. Op 26 april 2015 vond de officiële opening plaats van het Museum voor Hedendaagse Kunst, onder de naam “Museum M.A.C. House Leusden”,  verricht  door Burgermeester Vermeulen van de Gemeente Leusden. Het was een geweldig feest en we hebben die middag meer dan 100 bezoekers mogen ontvangen. Te zien was de eerste editie van International Art Project DIN A4, alsmede de Solo expositie van Elisa de Almeida, Portugal, Textiel.

All sel photos (82)All sel photos (84)

Burgemeester Annemieke Vermeulen opent Museum M.A.C. House Leusden en feliciteert de kunstenaar Elisa de Almeida – Portugal  met haar solo expositie ‘Ground Wires’- Textiel op  26.4.’15

Openingstijden Museum / Entree : 

Bezoekerstijden: Op Afspraak.  Het Museum is in principe te bezoeken op alle dagen van 11.00 – 20.00. Wilt u het museum bezoeken? Stuur e-mail naar: lacasaholandesaterra@gmail.com en vermeldt datum en tijdstip waarop u het museum wilt bezoeken. Na ontvangst bevestigingsmail bent u van harte welkom.

Entree: Gratis. Echter, uw steun is onmisbaar. Met elke  bijdrage, groot of klein, in het daarvoor bestemde donatiekistje in het Museum, levert u een essentiële bijdrage aan het voortbestaan èn aan de programmering van het Museum M.A.C. House Leusden. Zowel Stichting als Museum ontvangen geen structurele subsidie. (zie ook kopje ‘Vrienden van…’op onze website). 

deze (13)2

P10505477

M.A.C. House Leusden april/mei ’16 – solo tentoonselling van Mathieu Klomp, Ned. beeldengroep/installatie ‘Krijger’

Museum naam:  ‘Museum M.A.C. House Leusden’;  De afkorting M.A.C. is internationaal een  algemeen gebruikte afkorting voor een Museum voor Hedendaagse kunst, waarbij de afkorting M.A.C. staat voor ‘Museum of Contemporary Art’ – ‘Muséo de Arte Contemporáneo’ – ‘Musée d’Art Contemporain’,  oftewel Museum voor Hedendaagse Kunst. Aangezien Musea voor Hedendaagse Kunst vaak gevestigd zijn in grote ruime gebouwen, heeft onze Stichting besloten het woord HOUSE achter de afkorting M.A.C. op te nemen, aangezien het mueum gevestigd is op een bescheiden locatie;  de Benedenverdieping van een zogenaamde Euro woning in de gem. Leusden.  waarbij het huis zowel een woon functie heeft èn gedeeltelijk geschikt is gemaakt is voor kleinschalige museale presentaties, waarbij niet de kwantiteit maar de artistieke inhoud voorop staat.

Museum Locatie: In overleg met de Gemeente Leusden is de museum locatie gevestigd op de benedenverdieping van Dalmatië 5 te Leusden, om de veiligheid van de bezoekers te kunnen waarborgen. Dit houdt in dat de twee afzonderlijke museum ruimtes, inclusief lange gang en ruimte onder het trapportaal beneden,  een bescheiden afmeting heeft van in totaal ongeveer 60 vierkante meter. Vanwege de bescheiden afmeting is in één van de museum ruimtes een groot scherm geplaatst met p.c., met behulp waarvan de museumbezoekers meer kunnen zien en beleven van het leven en werk van de kunstenaars, d.m.v. video presentaties. Grenzend aan de expositie ruimtes op de benedenverdieping bevindt zich een Museum Tuin van 60 vierkante meter, die bij mooi weer, opengesteld zal worden voor museumbezoekers tijdens de openingstijden van het museum. In de museumtuin  is  een overkapping / serre geplaatst van 18 vierkante meter, waar ook andere kunst evenementen kunnen plaatsvinden, zoals kunst performances, poëzie voordrachten en muzikale optredens.


19

Overkapping / Serre in Museum Tuin met Opera Performance van Martin Lersch, Duitsland en mezzo sopraan Gesine Lersch van der Grinten 2016

Micro  en Macro niveau:

Micro:  Enerzijds werkt het  Museum M.A.C. House Leusden  op micro niveau;  museumbezoek  is “ laagdrempelig”;  het museum is gratis te bezoeken voor publiek op vaste openingstijden en gevestigd midden in een woonwijk nabij het centrum van Leusden. De locatie van het Museum is een “Eurowoning” in Leusden, genaamd “La Casa Holandesa”. In overleg met de juridische afdeling van de Gemeente Leusden, dient La Casa Holandesa, behalve als woonhuis,  tevens als locatie voor onze Artistic Residencies voor internationale kunstenaars met studio /atelierruimte en gedeeltelijk als locatie voor het Museum. De benedenverdieping van “La Casa Holandesa” is geschikt gemaakt voor museale presentaties van hedendaagse beeldende kunst. Er zijn 2 verschillende expositieruimtes; in de ene ruimte zal steeds werk te zien zijn van een (inter) nationale beeldend kunstenaar die een solo tentoonstelling heeft in het M.A.C. House, in de andere ruimte zal steeds een groep expositie te zien zijn met werk, in steeds wisselende samenstellingen, uit onze hoofdcollectie; een hedendaagse kunstcollectie, behorende bij het Internationale “Project DIN A4”.

Macro:  Anderzijds speelt het museale gebeuren van het M.A.C. House zich af op macro niveau: Het Museum beschikt over een groot internationaal netwerk, maakt gebruik van de expertise van een zeer divers samengesteld Internationaal Comité en werkt met een internationale Artistieke Directie. De museale presentaties bestaan uit exposities van hedendaagse professionele (internationale) beeldend kunstenaars. Het museum voert het beheer over een uitgebreide kunstcollectie en bijbehorend kunstproject alsmede over twee kleinere  kunstcollecties, met werk van zowel nationale als internationale kunstenaars.

Aanleiding Oprichting:

“Museum M.A.C. House Leusden” is in 2014 opgericht door Culturele Stichting  ‘La Casa Holandesa – Terra dell’Arte’, Leusden.

De directe aanleiding voor de oprichting van het ‘M.A.C. House Leusden’ is het feit dat onze Stichting in 2013 het volledige beheer heeft gekregen over het gehele internationale kunstproject  “Project DIN A4”.  Het beheer over het gehele kunstproject, is aan onze Culturele Stichting overgedragen door Culturele Stichting “Asociación Málaga On”, gevestigd in Málaga – Spanje. Aan het “Project DIN A4” is een grote hedendaagse kunstcollectie verbonden van meer dan 1000 kunstwerken, gemaakt door 500 kunstenaars, werkzaam in landen over de gehele wereld. Voor de overdracht van dit project is een zogenaamde “Transference Act” opgemaakt en ondertekend door beide partijen, “Asociación Malagá On”, Spanje als voormalige beheerders en Culturele Stichting “La Casa Holandesa – Terra dell’Arte”, Nederland, als nieuwe beheerders van het kunstproject.

Het bestuur van “La Casa Holandesa – Terra dell’Arte” gelooft dat elke nieuwe beheerder weer een nieuwe impuls aan het kunstproject DIN A4 dient te geven. Wij doen dit door de oprichting van een Museum voor Hedendaagse Kunst het “MuseumM.A.C. HOUSE”, gevestigd in Leusden  Op deze wijze zijn wij in staat een passend platform te bieden voor de tentoonstellingen van DIN A4, binnen een museale setting.

Het Museum is dus enerzijds opgericht  om een museumstatus te verkrijgen voor de hoofdcollectie DIN A4 en anderzijds om een passend platform te kunnen bieden aan (inter) nationale kunstenaars, die door de artistieke directie worden uitgenodigd een solo expositie te houden in het M.A.C. House Museum.

Tentoonstellingsbeleid:

Elke 3 à 4 maanden zullen er steeds tegelijkertijd twee nieuwe exposities te zien zijn in het” Museum M.A.C. HOUSE – Leusden”:

  • Solo Expositie van een(inter)nationaal beeldend kunstenaar 
  • Groep Expositie  met werken van PROJECT DIN A4

Identiteit van het Museum:

Het Museum is opgericht uit louter ideële doelstellingen, zonder economische motieven of belangen. Aangezien het “Museum M.A.C. HOUSE Leusdengeen status hecht aan “Kunstbezit als economische waarde”,  maar beeldende kunst beschouwt als een belangrijke vorm van “Cultureel Erfgoed”, zal het museum geen werken aankopen. Derhalve neemt het Museum kunstwerken voor bepaalde of onbepaalde tijd in bruikleen, met het doel deze te tonen aan een zo breed mogelijk publiek.  Onze kunstcollecties kunnen dus alleen op “organische wijze” aangevuld worden en zullen door het museum, voor bepaalde of onbepaalde tijd in bruikleen worden genomen.

Kerntaken van het Museum:

Het “Museum M.A.C. HOUSE Leusden” zal zich voornamelijk richten op het uitvoeren van de kerntaken van een Museum voor Hedendaagse Kunst, namelijk het conserveren, registreren, beheren en exposeren van hedendaagse beeldende kunst aan een zo breed mogelijk publiek.

Filosofie:  

Kunst als Inspiratiebron voor het dagelijks Werk en Leven:  

 Net zoals een kunstenaar inspiratie nodig heeft om een kunstwerk te kunnen maken, heeft elk mens inspiratie nodig in het dagelijks werk en leven. Vanuit deze visie kan visuele en/of spirituele beleving van beeldende kunst, voor alle bezoekers, als inspiratiebron dienen.Tevens kan het ervaren van beeldende kunst helpen om open te blijven staan voor verandering en vernieuwing in ieders leven. Vanuit deze filosofie is het Museum GRATIS te bezoeken voor iedereen die belangstelling heeft voor beeldende kunst en voor allen die zich met deze materie uiteen willen zetten.  

 Beeldende Kunst staat voor:

   Vrijheid van Meningsuiting, Reflectie, Beschouwing en Inspiratie 

Museum collecties:

Het “Museum M.A.C. House  Leusden” beschikt over een hoofdcollectie en een aantal kleinere kunst collecties:

Hoofdcollectie:

. “Project DIN A4”: Het Museum heeft het beheer over een hedendaagse kunstcollectie die bestaat uit meer dan 1000 kunstwerken, gemaakt door 500 professionele (inter) nationale beeldend kunstenaars. Deze kunstcollectie is onderdeel van het internationale kunstproject  “Project DIN A4”.  Elke kunstenaar heeft 2 of meerdere werken in de collectie. Gezien de grote hoeveelheid kunstwerken zal de Culturele Stichting “La Casa Holandesa – Terra dell’Arte”, behalve steeds afwisselende museale presentaties in het M.A.C. House Leusden, ook internationale tentoonstellingen blijven organiseren, zoals al jaren gebruikelijk is, voor de kunstcollectie van Project DIN A4. (Inmiddels heeft de Stichting La Casa Holandesa in 2015 al twee internationale exposities met kunstwerken uit  de DIN A4  collectie gerealiseerd; in Palazzo Bonfranceschi, Bellforte del Chienti – Italië en in Holguín – Cuba.

 Kleine Museum collecties:

. “El Sentimiento del Tango Argentino”: Het Museum beschikt over een kleine kunstcollectie van een twintigtal werken van (inter) nationale kunstenaars van Terra dell’Arte en gastkunstenaars uit Nederland. Deze kunstcollectie  heeft als thema  “El Sentimiento del Tango Argentino” (“het beleven van Argentijnse Tango”.)

. “What the Heart sees”: Tevens beschikt het museum over een kleine beeldende kunst collectie Fotografie van een twintigtal kunstwerken met de titel “What the Heart Sees”; werk van Terra dell’Arte kunstenaars gemaakt n.a.v. het thema  “Hoe verhoudt de mens zich tot de natuur”. Deze kunst collectie zal behalve in Nederland te zien zijn in o.a. Italië, Portugal, Argentinië en Mexico, georganiseerd door Terra dell’Arte.

Educatieve Museum Projecten:

Behalve het uitvoeren van de kerntaken, wil het Museum, vanaf 2016, jaarlijks een bijzonder Educatief Museum Project  ontwikkelen met het doel, jong en oud uit de Gemeente Leusden, en elders,  meer bij beeldende kunst te betrekken. Inmiddels heeft het Museum, in 2016, een bijzonder en geslaagd Educatief Museum Project ontwikkeld en uitgevoerd. (zie kopje ‘Educatie’).

Nieuwsbrief:

Drie maal per jaar zal er een nieuwsbrief verschijnen met allerlei informatie over het museum, projecten, exposities, openingen, e.d. Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan e-mail naar: lacasaholandesaterra@gmail.com

Bestuur / Internationale Committee / Internationale Artistieke Directie :

Aangezien het Museum voor Hedendaagse Kunst, “Museum M.A.C. House Leusden” onder het beheer valt van Culturele Stichting “La Casa Holandesa – Terra dell’Arte” vormt het bestuur van de Stichting tevens het Museumbestuur. Om de artistieke kwaliteit van de kunstprojecten en kunstexposities te kunnen blijven waarborgen werkt het Stichting- Museumbestuur niet alleen samen met het Internationale Comité, maar ook met een Internationale Artistieke Directie.

Leden van de Internationale Artistieke Directie van Museum M.A.C. House Leusden: 

 Alfonso CaputoItaly:

born in Foggia, Italy, in 1961 and actually lives in Belforte del Chienti, Italy.He is the Founder and President of International Cultural Association “Terra dell’Arte”.He has published several essays on contemporary art and poems.He has given several lectures at Universities and Cultural Institutions in several Countries.He is Artistic Director of:

. MIDAC – Dynamic International Museum of Contemporary Art in Belforte del Chienti (Italy)

. “Ventipertrenta” – International Digital Art Festival

. “Ars Latina” – International Contemporary Art Project

. “Aradbiennale” – International Biennial of Contemporary Art in Arad (Romania)”

. (id )_art_fest” – International Video Art Festival

. “Summer Nights” – Festival of Theatre, Dance, Music and Poetry

. Since 2014 : Member of Direction of Artistic Quality  of “Museum M.A.C.-HOUSE”

  • Alfonso is also Phogographer, Digital Artist, Video Artist, Painter en Poet:    To his credit has more than 130 exhibitions (40 solo show).He has held exhibitions in: Italy, Mexico, United States, UK, Austria, Greece, Bulgaria, Romania, Russia, Lithuania, Germany, Spain, Turkey, the Netherlands, Argentina, Cuba, Chile, Portugal, Uruguay and Peru.

Elisa de Almeida – Portugal: 

born in Lisbon in 1967, but for several years lived in Montemor-o-Velho, always in Portugal. Since four years she lives and works in Belforte del Chienti, Italy.She has worked with the Cooperativa Teatro dos Castelhos,  artistic and cultural cooperative society  in Portugal, and is currently one of the curators of the MIDAC Museum, is the laboratory manager of the preparation of the exhibitions at the same museum and directs the Program of Artistic Residences  of Terra dell’Arte in Italy.Since 2014: also Member of Artistic Direction “Museum M.A.C. HOUSE – Leusden”.

Elisa is also Textile artist and Costume Designer has in the threads and fabrics her expressive material. Authoress of urban installations has specialized in the construction of monumentals “Renda Sol”, customizing an ancient form of expression. Her artworks are presented in various museums and  art spaces of cultural institutions in Portugal and Italy. She has exhibited her art in Portugal, Spain, Mexico, Netherlands and Italy.

Margareth Degeling – The Netherlands:

born in Hoorn, The Netherlands in 1960. After working in Trade and Industry for 10 years, in 1990 she decided to live and work as visual artist; drawings/paintings/etching/mixed media/ scultures/installations/photography. Just in order to understand the meaning, role and importancy of Contemporary Art, she has studied for 4 years various blocks of Art History. Since 2006: She became Honorary Member of Terra dell’Arte, Jury Member of International Digital Art Project Ventipertrenta, International Committee Member and  Curator of Ars Latina Project. She has worked together with an international artistic committee of Terra dell’Arte and Ars Latina Project and was present in 2006 in Macerata – Italy, 2007 in Tijuana, Tecate and Mejicali –  Mexico and 2009 Havana –Cuba in order to curate and set up collective arts exhibitions and solo exhibitions of international artists of Terra dell’Arte and Ars Latina Project. Since 2009: Counsellor/Supervisor of W-afpiaap Project, since 2013: Member of the Artistic Committee of Museum M.I.D.A.C., Italy. Founder of Cultural Foundation “La Casa Holandesa – Terra dell’Arte”, Leusden; curator and organizor of Artistic Residencies and exhibitions of national and international artists in The Netherlands, since 2014: Curator and organizer of the International Art Project DIN A4 (responsible for planning all exhibitions in The Netherlands and in all other countries), Founder, Organizor and Member of the Artistic Direction of “Museum M.A.C. HOUSE – Leusden”.

Margareth is also visual artist.  Highlights in artistic career:

Participation in 5 Biennales: 2005: Biennale of Contemporary Art, Arad – Romania, Artists Biennale of Hongkong – Rep. Of China, Biennale of Contemporary Art, Florence – Italy. 2007: Biennale of Contemporary Art, Adana – Turkey, 2008:  5th Biennale of Miniature Art, Czestochowa – Poland. Groupexhibitions:  She has participated in many groups exhibitions all over the world, a.o. in Germany, U.S.A., Mexico, Argentina, Spain, Brasil, Canada, Italy, Poland, Greece, Turkey, The Netherlands. Solo exhibitions: 2007: “El Jardín del Eden” (“The Garden of Eden”), Galería de la Ciudad – Tecate Mexico, 2008: solo exhibition “The Garden of Eden”, Museum M.I.D.A.C., Belforte del Chienti – Italy. 2015: September scheduled: solo exhibition, title “Cultural Heritage – From another Perspective” in Museum M.I.D.A.C. – Photography

Leden van het Internationale Artistieke Committée:

Laura Castanedo – Mexico

Verónica Romero – Spanje

José Vivieira – Portugal

Yossiel Barrosso – Cuba

Safa Bute – Turkije

Cecilia Fernandez – Chili

Juan Carlos Delgado – Peru

David Burbano – Spanje

Artan Balaj – Kosovo

Yunaika Martín – Cuba

Joaquín Rodriguez – Argentinië

Ernst Kraft – Spanje

Hubert Huber – Duitsland

Voor meer informatie over de leden van het internationale Committee (zie kopje ‘Stichting’)

.-.-.-

2018 – Zesjarig bestaan Culturele Stichting La Casa Holandesa- Terra dell’Arte, Leusden – Twee Museumfeesten – Artists in Residence – Presentatie Museum Catalogus

In september en oktober 2018 viert Culturele Stichting La Casa Holandesa – Terra dell’Arte Leusden, haar Zesjarig bestaan! Deze mijlpaal zal uitgebreid gevierd worden met twee museumfeesten op 23 sept. en 7 okt. a.s. met fantastische tentoonstellingen èn een Catalogus Presentatie met een impressie van de hoogtepunten van het ‘Tentoonstellingsbeleid  Zes jaar Culturele Stichting La Casa Holandesa en Museum M.A.C. House Leusden’. Ook zijn in deze Museum Catalogus impressies van de Artistic Residencies van onze internationale kunstenaars opgenomen. Deze catalogus wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage uit het Anjerfonds van het Prins Bernard Cultuurfonds, waarvoor onze dank.

Artists in Residence: Van eind aug. t/m eind sept. zullen de jonge en zeer getalenteerde kunstenaars, ‘Trillizos Torres Pacheco’, de kunstenaarsnaam van de drieling, Leonel, Luís en Lorenzo Torres Pacheco  (1996, Mexico) een maand bij ons te gast zijn als ‘Artists in Residence’. Op museumlocatie zullen zij gaan werken aan hun tentoonstelling, werk op doek met olieverf, thema – Oorzaak en Gevolg van Menselijke Emoties en Relaties. Deze jonge kunstenaars hebben deelgenomen aan diverse groep en solo tentoonstellingen in Mexico, Californië en Italië.  Ook hebben zij vorig jaar hun eerste internationale prijs mogen ontvangen voor hun werk.

Foto: ‘Toma de desiciones’ / ‘Taking decisions’ Werk in olieverf van los ‘Trillizos Torres Pacheco’

Welkom 1e Museumfeest – 23 sept. a.s. 14.30 – 17.00 ter gelegenheid van ons Zesjarig bestaan. Opening van de Tentoonstelling ‘Cause and Effect of Human Emotions and Relations’ van ‘Trillizos Torres Pachecho’ uit Mexico. Het belooft een interessante en gezellige culturele middag te worden met Beeldende Kunst, Muziek en Poëzie. Uiteraard zullen de kunstenaars Leonel, Luís en Lorenzo erbij zijn. Verschillende artiesten hebben hun medewerking al toegezegd aan deze bijzondere middag.

Welkom  2e Museumfeest – 7 okt .a.s.  14.30 – 17.00 ter gelegenheid van het Zesjarig bestaan van onze Culturele Stichting. Presentatie van de Museum Catalogus èn de Opening van de Tentoonstelling ‘Hekwerk’ met recent werk van internationaal beeldend kunstenaar,  Ernst Kraft uit Spanje.  Ernst Kraft zal bij de opening van zijn tentoonstelling in het M.A.C. House aanwezig zijn. Ook deze middag zal een divers cultureel gebeuren worden, waarbij Beeldende Kunst, Poëzie en Muziek centraal komen te staan. Diverse artiesten hebben ook voor dit feest reeds hun medewerking toegezegd. De officiële ceremonie zal plaatsvinden rond 15.00 uur door onze kersverse Burgemeester Bouwmeester die na de openingsspeech, als eerste, samen met Ernst Kraft en andere aanwezige kunstenaars die in de catalogus genoemd worden,  een exemplaar van de Museum Catalogus uitgereikt krijgen.

Foto: Ernst Kraft

Kunstenaars info – Ernst Kraft (Spanje/Ned.) Na een reis van 5 jaar door diverse landen in Noord, Midden en Zuid Amerika en na 12 jaar gewoond en gewerkt te hebben in Amsterdam, besloot Ernst Kraft (geb. 1952 te Bloemendaal) zich permanent te vestigen in Spanje. Sinds 1989 woont en werkt hij in Malaga. De kunstenaar werkt in verschillende disciplines; tekenen, schilderen, objecten, sculpturen en installaties. Zijn constructies en installaties zijn permanent te zien in verschillende landen, o.a. in Léon – Mexico, Passao – Duitsland en Santa Rosa – Argentinië. Behalve beeldend kunstenaar is Ernst Kraft ook schrijver en heeft hij inmiddels twee boeken gepubliceerd. Tevens is hij één van de voormalige beheerders van het Internationale Kunstproject DIN A4 en onder zijn leiding is de bijbehorende kunstcollectie uitgebreid tot 1000 Hedendaagse Kunstwerken van 500 nationale en internationale kunstenaars, wereldwijd. Het DIN A4 project en de bijbehorende kunstcollectie wordt sinds een aantal jaren beheerd door onze Culturele Stichting La Casa Holandesa – Terra dell’Arte, Leusden en maakt deel uit van de grootste kunstcollectie van het Museum M.A.C. House Leusden.

.-.-.-.