Project DIN A4

Hoofdcollectie / Wat is DIN A4 / Oprichting / Geschiedenis / Beheerders / Internationale Artistieke Comité / Overzicht / Activiteiten 2019 – 2000  / Publicaties en Catalogi 

Hoofdcollectie van het Museum: Het Project DIN A4 is een collectie van hedendaagse kunstwerken, gemaakt op A4 formaat. De meeste werken zijn speciaal voor deze collectie gemaakt. De deelnemende kunstenaars zijn zowel opkomende als gevestigde kunstenaars. Het Project is gestart in 2000 en derhalve bevat de collectie inmiddels ook werk van reeds overleden hedendaagse kunstenaars. Uiteraard blijven ook deze werken in de collectie en kunnen worden tentoongesteld bij presentaties en tentoonstellingen. De kunstcollectie van 1000 Hedendaagse kunstwerken van 500 kunstenaars wereldwijd, behoort tot de grootste Kunstcollectie van het Museum M.A.C. House Leusden.

1e editie DIN A4 – M.A.C. House 2015

Wat is Project DIN A4:
DIN A4 is een Europese standaard maat. DIN komt van Deutsches Institut für Normierung (German Institute for Standardization) Het A4 formaat heeft de exacte maat van 210 x 295 mm. Door deze afmeting standaard te hanteren, als voorwaarde voor deelname aan het project, is het mogelijk geweest voor de verschillende beheerders de collectie te conserveren, exposeren en transporteren.
Het Project heeft professionele kunstenaars, van over de gehele wereld gevraagd om twee werken op papier en op DIN A4 formaat in te zenden. Het doel hiervan is hun werk te registreren en tentoon te stellen. Deelname van elke kunstenaar met zijn/haar werk in dit project maakt van DIN A4 een permanente manifestatie van de aanhoudende behoefte van kunstenaars om hun gedachten, gevoelens, omgeving en tijd weer te geven. Met deze collectie kunstwerken vormt het DIN A4 Project een referentie van hedendaagse kunst.
Het concept van Project DIN A4 is tweeledig, aan de ene kant is het de bedoeling nationale en internationale tentoonstellingen te creëren van de diverse uiteenlopende hedendaagse kunstwerken, aan de andere kant is het de bedoeling een permanente collectie op te bouwen. Aangezien het een kunstenaarsproject betreft, is deelname aan het project kosteloos, behalve het verzenden van het werk. De charme en de kracht van het project is de vorm; alle werken worden gemaakt op standaard papier formaat DIN A4, een formaat dat past in standaard enveloppen en zo gemakkelijk te verzenden is. Het Project en het enthousiasme van de voormalige beheerders heeft ervoor gezorgd dat de deelname van internationale kunstenaars snel toenam. Eerst waren er vooral Nederlandse en Duitse kunstenaars die deelnamen aan het Project DIN A4 en daarna volgden al snel Belgische, Franse, Poolse en Engelse kunstenaars. Momenteel bevat de collectie werken van kunstenaars, wereldwijd.
De tentoonstellingen van DIN A4 in twee verschillende Spaanse kunstmanifestaties en tijdens een tentoonstelling in Mexico, bracht een enorme instroom teweeg van Spaanstalige, Roemeense en Italiaanse kunstenaars. Zo kreeg de reputatie van het DIN A4 project een steeds breder en internationaler karakter. Dit artistieke project zal door de laagdrempeligheid voor de deelnemers, qua materiaalkosten en de gratis deelname kunnen blijven groeien. In de loop der tijd zijn vele kunstenaars uit verschillende landen toegetreden tot dit project, waardoor nieuwe contacten ontstaan en waaruit weer nieuwe (inter) nationale tentoonstelling mogelijkheden voortvloeien.
Het DIN A4 Project is een “levend project”, d.w.z. in principe blijft de mogelijkheid bestaan om de huidige collectie uit te breiden. Zowel nationale als internationale professionele beeldend kunstenaars kunnen deel uit gaan maken van deze collectie. Uiteraard blijft kwaliteit en artistieke inhoud hierbij het belangrijkste criterium. Nieuw werk zal worden getoetst door de nieuwe beheerders en door het Internationale Artistieke Comité, verbonden aan project DIN A4.
Aangezien de kunstcollectie van het Int. Kunst Project DIN A4, sinds 2014 deel uitmaakt van de Museumcollectie van Het M.A.C. House Leusden en beheerd wordt door het bestuur van Culturele Stichting La Casa Holandesa – Terra dell’Arte – Leusden, ligt de nadruk de laatste jaren vooral op het tentoonstellen van de werken en in de tweede plaats op verdere uitbreiding van de kunstcollectie.
Voorwaarden voor deelname voor professionele beeldend kunstenaars en verdere informatie: zie het blog van Project DIN A4 : http://projectdina4.blogspot.com.es

.-.-.-. 

2021 – 2022:

25e editie Int. Kunst Project DIN A4 – M.A.C. House van 25 sept. ’22 t/m 31 jan’23

Speciale uitgebreide 24e editie Int. Kunst Project DIN A4 in “No Art Fashion Gallery”, Limburg!

23e editie Int. Kunst Project DIN A4 – M.A.C. House – april t/m aug.’22.

22e editie Int. Kunst Project DIN A4 – M.A.C. House. 30 jan.t/m 13 mrt’22.

20e editie Int. Kunst Project DIN A4 is verlengd vanwege regelgeving pandemie, waardoor we weinig museumbezoekers mochten ontvangen in het M.A.C. House. Tentoonstellingsperiode: 25 april’21 t/m 2 jan.’22.

2020: 19e Int. Kunst Project DIN A4 – M.A.C. House Leusden. Tentoonstellingsduur: 31 jan. t/m 15 april ’20.

2020/2021: 18e editie Int. Kunst Project DIN A4 – M.A.C. House Leusden. Tentoonstellingsduur: 16 nov.’20 t/m 21 jan.’21

2020: 17e editie Int. Kunst Project DIN A4 – M.A.C. House Leusden. 1 juni t/m 31 aug. ’20.

2019 de 16e editie Int. Kunst Project DIN A4 – M.A.C. House, was een bescheiden groep tentoonstelling in het Museum met nieuwe werken van regionale kunstenaars. Tentoonstellingsduur: 15 sept. t/m 12 okt.’29.

2019 de 14e editie Project DIN A4 – M.A.C. House Leusden, maakte onderdeel uit van Educatie Project, genaamd Nederland – Waterland. De overkoepelende thematiek betrof het Veranderend Landschap en Veranderend Rivieren Landschap. Dit project werd mede mogelijk gemaakt door subsidie uit Fonds voor Duurzame Initiatieven van de Gemeente Leusden. Deelnemende kunstenaars Groep Tentoonstelling: Irma Dugelby uit Guanajuato – Léon, Mexico, Joelinho Jaime Guerra Jara uit Lima – Peru, Heleen van Tilburg, Amersfoort – Ned, Juan Manuel Reyes, Mijas – Malaga, Spanje en Manuel Azaro Poelstra, Leusden – Ned.  Kunstenaars info zie bijlage.

Tentoonstellingsduur: 20 jan. t/m 24 mrt. 2019

.-.-.-.

2018 De 13e editie van het Int. Kunst Project DIN A4 – M.A.C. House maakte onderdeel uit van het Educatie Project met het thema Beladen Erfgoed (Awareness of Cultural Heritage). De tentoonstelling was te zien van 28 jan. tot 8 april 2018.

Hoofdcollectie :                                                     

De collectie van DIN A4 vormt de grootste en belangrijkste kunstcollectie hedendaagse kunst van het Museum M.A.C. House Leusden.  Niet alleen zal de hoofdcollectie van DIN A4 te zien zijn in afwisselende tentoonstellingen in het M.A.C. House,  maar tevens op verschillende internationale platformen, zoals al jaren gebruikelijk is voor dit project.

Teneinde de artistieke kwaliteit te kunnen waarborgen van de hedendaagse kunstcollectie van meer dan 1000 kunstwerken,  gemaakt door meer dan 500 professionele beeldend kunstenaars , wereldwijd, werkt het Stichting- en Museumbestuur van Museum M.A.C. House Leusden,  samen met een breed samengesteld Internationaal Comité, dat verbonden is aan het Project DIN A4.  Niet alleen wordt dit comité geraadpleegd bij de uitbreiding van de kunstcollectie teneinde de artistieke kwaliteit te waarborgen, maar tevens speelt het internationale artistieke comité een grote rol bij het organiseren van DIN A4 exposities in het buitenland. Elk internationaal comité lid beschikt over eigen deskundigheid, netwerk, ervaring en organisatie talent om internationale exposities te begeleiden en organiseren in hun eigen land, wereldwijd. De internationale comité leden fungeren ook geregeld als curatoren. Tevens zijn alle comité leden ook werkzaam als internationale beeldend kunstenaar en blijven zich ook als zodanig presenteren en profileren.

.-.-.-.

Oprichting Project DIN A4 / Korte Geschiedenis:

2000: Het Project DIN A4 is gestart in augustus 2000, als één van de initiatieven die zijn voortgekomen uit het collectief ‘Kunstinitatief L5’ in Roermond. Deelnemers: Pi Backus, Hans Kuys, Petro van Mourik, Ans Deenen, Margriet Graerts en Joop Lommertzen. Het project werd destijds gesponsord door de Limburgse overheid.

2001: Het concept om te exposeren door gebruikmaking van het medium internet werd bedacht. Tegelijkertijd werden er rondreizende exposities georganiseerd met het doel de originele werken tentoon te stellen. Dit gebeurt nog steeds. Exposities zijn o.a. gehouden in Duitsland, Frankrijk, Nederland,  Polen, Bosnië, Mexico, Peru en Cuba.

2006: Een gedeelte van de collectie werd verplaatst naar Málaga en werd in eerste instantie ondergebracht in het “Gabinete de Hyde” (door Antonio Troyano in samen werken met Ernst Kraft) en later overgenomen door “Asociación Málaga On”.

2008: L5 organiseert een afscheidsexpositie, als voormalige oprichters en  beheerders van het project DIN A4, in het Stedelijk Museum van Roermond met de titel  “DIN A4 TOTAL”. Curator van deze expositie was Alfonso Caputo, namens Terra dell’Arte. Daarna is de hele collectie verplaatst en het belangrijkste project geworden van de Culturele Organisatie Asociación Málaga On, Spanje.

2009: De nieuwe DIN A4 website is tot stand gekomen door de Area de Cultura de Málaga, waarmee deze organisatie tegelijkertijd promotie maakt voor hun ambitie om Culturele Hoofdstad van Europa” te worden in 2016.

2014: Het DIN A4 Project wordt overgenomen door Culturele Stichting  “La Casa Holandesa – Terra dell’Arte”,  Leusden – Nederland, onder voorzitterschap van Margareth Degeling.

2014: De nieuwe beheerders van DIN A4,  de Culturele Stichting La Casa Holandesa – Terra dell’Arte, Leusden – Nederland  besluit een nieuwe impuls aan dit project te geven door het oprichten van een Museum voor Hedendaagse Kunst; het Museum M.A.C. House Leusden. Vanaf 26 april 2015 toont het Museum  permanent werk uit de DIN A4 collectie, in afwisselende samenstellingen. Elke 3 à 4 maanden zal  een nieuwe editie DIN A4  in het M.A.C. House Leusden tentoongesteld worden.

Vanaf 2014: Nieuwe beheerders: Bestuur van Culturele Stichting La Casa Holandesa – Terra dell’Arte, Leusden;

Margareth Degeling  – Nederland: Artdirector en nieuwe Beheerder Project DIN A4, tevens Oprichter en Voorzitter van Culturele Stichting La Casa Holandesa – Terra dell’Arte en  Museum M.A.C. House Leusden       

Manuel Azaro – Nederland: Teamlid/Medewerker Project DIN A4, bestuurslid van Culturele Stichting La Casa Holandesa – Terra dell’Arte en Museum M.A.C. House Leusden

Robert Poelstra – Nederland:   Teamlid/Medewerker Project DIN A4, bestuurslid van La Casa Holandesa – Terra dell’Arte en Museum M.A.C. House Leusden. (Voor meer info en uitgebreide c.v.’s van de  nieuwe beheerders: zie website Kopje ‘Stichting’).

Behalve DIN A4 exposities in het M.A.C. House, blijft  de Culturele Stichting “La Casa Holandesa – Terra dell’Arte”, zich tevens  inzetten  deze collectie te tonen in het buitenland.

2016: Nationale en internationale exposities DIN A4: In 2015 en 2016 heeft Culturele Stichting La Casa Holandesa, als nieuwe beheerder van het Project DIN A4,  inmiddels negen edities DIN A4 gerealiseerd, waarvan zeven tentoonstellingen in Museum M.A.C. House Leusden. De overige twee tentoonstellingen werden door La Casa Holandesa gerealiseerd in Italië en Cuba. (In Italië in Palazzo Bonfrancechi in samenwerking met Terra dell’Arte, in september ’15 en ín okt./nov. ’15 in Holguín – Cuba, in samenwerking met de Cubaanse kunstenaar Ronald Guillen Campos en de Culturele Stichting UNEAC, Cuba.

2017: Overlijden Joop Lommertzen, één van de oprichters DIN A4: In april is Joop Lommertzen overleden, één van de oprichters van het Kunstproject DIN A4.  Joop, onze dank voor alles wat je gedaan hebt voor dit project en alle aangesloten kunstenaars… we zullen je missen, ook als vriend. .-.-.-.

Leden van het (Inter)nationale Artistieke Comité van Project DIN A4:

Pi Backus – Roermond, één van de belangrijkste oprichters, voormalig beheerder en coördinator van Project DIN A4, namens Artists Initiatieve L5 , Roermond.

Alfonso Caputo – Italië, namens Internationale Culturele Organisatie  Terra dell’Arte,  Project Ars Latina and  Museum M.I.D.A.C., Belforte del Chienti – Italië

Laura Castanedo – Mexico, namens Terra dell’Arte – Mexico and International Project Ars Latina

Ingrid Rosas – Mexico, organisator/curator van collective arts exhibition van Project DIN A4 in Léon – Mexico

Jorge Restrepo – Colombia, Ere lid van Terra dell’Arte

Raúl Fernandez Olivi – Argentina, speciale dank aan Raúl Fernandez Oliví, organisator en curator van collective arts exhibition van Project DIN A4 in Museo Provincial de Arte, Santa Rosa, La Pampa – Argentina. Helaas is Raúl overleden, maar hij blijft genoemd worden als lid van het Artistieke Comité Project DIN A4, want hij leeft voort in onze ziel.

Juan Carlos Delgado – Peru, organisator en curator van collective arts exhibition van Project DIN A4 in Lima – Peru

Ernst Kraft – Spanje/Nederland, voormalige beheerder/organisator en curator van Project DIN A4, geleid vanuit Malagá – Spanje. Onder zijn supervisie is het Project DIN A4 uitgebreid tot meer dan 1000 hedendaagse kunstwerken van 500 professionele kunstenaars van over de hele wereld. Ernst Kraft heeft vele internationale exposities van Project DIN A4 georganiseerd en gerealiseerd, zowel binnen als buiten Europa.

Verónica Romero – Spain, eén van de voormalige beheerders/coördinatoren van Project DIN A4, namens Asociación Málaga On, Spanje.

Hubert Huber – Duitsland, eén van de belangrijkste oprichters van Kulturmodel Passau

.-.-.-.

DIN A4 Overzicht Projecten:

Tentoonstellingen DIN A4 / Presentaties / Publicaties Catalogi / Overnames Kunst Project

Tentoonstellingen DIN A4 – 2021

19e editie DIN A4 – M.A.C. House Leusden

20e editie DIN A4 – M.A.C. House Leusden

Tentoonstellingen DIN A4 – 2020

17 editie DIN A4 – M.A.C. House Leusden

18 editie DIN A4 – M.A.C. House Leusden

Tentoonstellingen DIN A4 – 2019        

2019 – Tentoonstellingen DIN A4 – Museum M.A.C. House Leusden:

16e editie DIN A4 – M.A.C. House Leusden

15e editie DIN A4 – M.A.C. House Leusden

2018 – Tentoonstellingen DIN A4 – Museum M.A.C. House Leusden:

14e editie DIN A4 – M.A.C. House Leusden

13e editie DIN A4 – M.A.C. House Leusden

2017 – Tentoonstellingen DIN A4 in Museum M.A.C. House Leusden:

12e editie Project DIN A4 – Mexicaanse kunstenaars – M.A.C. House

11e editie Project DIN A4 – Nederlandse kunstenaars – M.A.C. House  

10e editie Project DIN A4 – Roemeense kunstenaars – M.A.C. House

2016 – Tentoonstellingen DIN A4 in Museum M.A.C. House Leusden:

DIN A4 2016 EDITIES

9e editie Project DIN A4 –  M.A.C. House Leusden, speciale editie – Duitse kunstenaars

8e editie Project DIN A4 – ly! – M.A.C. House, speciale editie – Braziliaanse kunstenaars.

7e editie Project DIN A4 – M.A.C. House Leusden

6e editie Project DIN A4 – M.A.C. House Leusden

2015: Tentoonstellingen DIN A4 in Nederland – Italië / Cuba:

5e editie DIN A4  – Cuba: Expositie Artistas Internacionales,  “Festival de la Cultura Iberoamericana” y “Muestra de UNEAC”, locatie:  “Galería de UNEAC”, Holguín – Mexico -Curatoren: Ronald Guillén Campos, lid van UNEAC (Cuba) en Margareth Degeling (Ned.)

4e editie Project DIN A4 – Museum M.A.C. House Leusden

3e editie Project DIN A4 – Palazo Bonfrancechi – Belforte del Chienti – Italië (sept. ’15), curators Alfonso Caputo, Elisa de Almeida van Terra dell’Arte – Italië en Margareth Degeling en Manuel Azaro van Culturele Stichting La Casa Holandesa – Terra dell’Arte, Nederland

2e editie Project DIN A4 – Museum M.A.C. House Leusden

1st editie Project DIN A4 – Museum M.A.C. House Leusden

2014: Overname project en eerste tentoonstelling DIN A4 georganiseerd door La Casa Holandesa:

Overname DIN A4 Project door Culturele Stichting “La Casa Holandesa – Terra dell’Arte”, Nederland  van “Asociación Malagá On”, Spanje. Transference Act getekend door beide partijen.

Eerste tentoonstelling  DIN A4, georganiseerd door Culturele Stichting La Casa Holandesa – Terra dell’Arte in  Cultureel Gebouw V420, Utrecht, Nederland – curator Margareth Degeling

2013:

Tentoonstelling  DIN A4: “Centro de Nogales”, Cecún –Méjico – curator Juan Pablo Chipe, Mexico

2012:

Expo DIN A4: “El Otro Lado”, Podium DAK, Geldrop, The Netherlands – curator Ernst Kraft (Spanje)

Expo DIN A4: “El otro Lado”, Casa Muséo, Mijas – Spain – curatoren Ernst Kraft en Verónica Romero

2011:

Expo DIN A4: “Galería de Panta Rhei”, Madrid –Spanje, curator Juan Pablo Chipe -Mexico

Expo DIN A4: “Centro Cultural de la Escuela Nacional de Bellas Artes”, Lima – Peru, curator Juan Carlos  Delgado, Peru

2010: 

Expo DIN A4: “Muséo Provincial de Arte Santa Rosa”, La Pampa – Argentinië, curator Raúl Fernandez Oliví, Argentina,

Expo DIN A4:  “La Noche en Blanco”,  “Sala Moreno Villa”, Málaga – España,

Expo DIN A4: “The International Conference “El Ser Creativo”, Málaga – Spain, Presentation to the press of “La nueva Página del Web”, del proyecto DIN A4, by the delegate of Culture Miquel Briones, “Museum of Patrimonium”, Málaga – Spain

2009:

Expo DIN A4 “Archivos Abiertos”,” “Sala de Exhibición del Archivo Municipal” – Málaga, Spain,

Expo DIN A4 expo: “Deutsche Industrie Form A4 – die Künstler”, “Kulturmodell Passau” – Duitsland,

Expo DIN A4 “Otras dimensiónes”, “Sala Moreno Villa” – Málaga, Spain

Overname:  Proyect DIN A4 moves from The Netherlands to Spain. (take-over of the Project DIN A4 by “Asociación Málaga on” Spain, from the formal  founders of Artists Initiative L5, Roermond –The Netherlands

2008:

Expo DIN A4: “Francisco Alberto Gonzales y Colegas Artistas del DIN A4 “ Otros Dimensiones”,  “Casa Muséo”, Mijas – Spain,

Expo DIN A4: “Museo Internazionale Dinamico di Arte Contemporanea” – curator Alfonso Caputo, Italië.

Publication Catalogue DIN A4; published by Artists Initiative L5, Roermond, The Netherlands

Expo: “DIN A4 TOTAL”, “Stedelijk Museum Roermond”, curator Pi Backus, The Netherlands

2007:

Logistieke verhuizing van Project DIN A4 naar andere locatie. Nieuwe locatie wordt: “Hoek Stedelijk Museum Roermond”, granted by  the Municipal (Gemeente Roermond)

Expo DIN A4: “Maastricht Art Treaty”, DIN A4 en otras dimensiones, (DIN A4 kunstenaars met werk in andere formaten) “Provinciehuis Maastricht” – Limburg (catalogus)

2006:

Expo DIN A4:   “Sala de exhibición”,  León, Guanajuato  – Mexico,

Expo DIN A4:  “Exhibition Building”, La Fleche, France

Expo DIN A4:  “Galería Fordes”, Havana – Cuba

Expo DIN A4:  “Gabinete de Hyde”, Málaga – Spain, curatoren Ernst Kraft ,Spanje en Antonio Troyano, Spanje

Expo DIN A4: “Málaga Invita”, Otras dimensiones, “Sala Muralla”, Universidad de Málaga,  (catalogus printed),

Expo DIN A4: “Kunsttransfer”, Heinsberg – Duitsland

2005:

Expo DIN A4: “Arte Internacional DIN A4”,  “El Muséo de la Ciudad” Léon – Mexico – curator Ingrid Rosas (Mexico

Expo Din A4:  “Galería Accordarte” – Fundación Alzheimer, León Guanajuato – Mexico

Expo DIN A4: “DIN A4”,  “Burg Erkelenz”,  Erkelenz, Duitsland

Expo DIN A4: “DIN A4”,  “Schloss Burgau”, Düren – Duitsland

2004:

Expo DIN A4” “Lofting”, “Edades de Oxido”, “Muséo Cortijo Miraflores” – Marbella, Spanje,

Expo DIN A4: “DIN A4” – “Licovna Gallerije”, Grada Zenice – Bosnië Herzegowina

Expo DIN A4”, “Tuzla” – Bosnia Herzegowina

Expo DIN A4”, “Mijas Townhall: , Mijas – Spanje

2003:

Expo DIN A4: “Lokal Gallery”, Krakow – Poland

Expo DIN A4: “Niederkrüchten”, Elmpt Germany

2002:

DIN A4 EXPO:  “The Macomb Centre Gallery”, Michigan – U.S.A.

2000/2001:

DIN A4 EXPO’S : “Public Library”, Roermond – The Netherlands

.-.-.-.

Publicaties en Catalogi DIN A4: 

In de loop der jaren zijn er vele publicaties in nationale maar vooral internationale kranten verschenen m.b.t.  activiteiten, expo’s, catalogi presentaties e.d. van het Project DIN A4. Tevens zijn er diverse verschillende catalogi uitgegeven bij bovengenoemde expo’s DIN 4.

Voor een volledig overzicht van de kunstenaars, de kunstcollectie en visuele impressies van exposities/catalogi en press releases, zie kopje op deze website: ‘DIN A4 Artists/Artworks’ of bezoek het blog: http://projectdina4.blogspot.com.es/