Educatie

Educatie Projecten /  Kunst Performances /  Museum projecten:

Het Stichting- Museumbestuur heeft de intentie elk jaar een of meerdere educatie projecten te ontwikkelen, die bedoeld zijn voor een breed publiek. Het overdragen van kennis staat centraal, zodat men zich meer bewust wordt van zijn/haar eigen aandeel, betrokkenheid of inbreng. Een educatie project kan bestaan uit Thema Tentoonstellingen,  Art Performances en Workshops aan bijzondere doelgroepen.  De bedoeling is dat er een directe wisselwerking ontstaat tussen het educatie project en het publiek.   

2020 en 2021 – Vanwege de wereldwijde pandemie, heeft het M.A.C. House geen educatieprojecten kunnen realiseren.

2019 – Educatieproject – ‘Nederland – Waterland ‘ – Thema:  Veranderend Landschap en Rivierenlandschap – 20 jan.t/m 24 mrt.’19 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het Fonds voor Duurzame Initiatieven van de Gemeente Leusden.

NEDERLAND – WATERLAND – Twee thema tentoonstellingen als Educatieproject ‘Veranderend Landschap en Rivieren Landschap’. Het Rijk heeft besloten dat in 2050, alle inwoners van Nederland beter beschermd dienen te worden tegen overstromingen. Rivieren en Dijken zullen de komende jaren worden aangepast om mensen, infrastructuur, natuur en bedrijven veilig te stellen voor eventuele toekomstige overstromingen. Prioriteit krijgen dijken waar achter veel mensen wonen, zoals een gedeelte rondom de Maas. Waterschap Aa en Maas heeft een projectgroep opgericht die momenteel bezig is alle aspecten rondom de versterking van de dijk en verruiming van een gedeelte van de Maas, te onderzoeken en inventariseren. Hierbij wordt samengewerkt en inspraak gevraagd van alle belanghebbende partijen, zoals inwoners, landeigenaren, bedrijven, instellingen op het gebied van Recreatie, Natuur, Toerisme, e.d. De doelstelling van de Projectgroep is tweeledig; enerzijds betere bescherming bieden aan inwoners en anderzijds biedt dit Veranderende Rivieren Landschap, nieuwe kansen en mogelijkheden om gezamenlijk tot duurzame oplossingen te komen op het gebied van Natuur, Toerisme, Recreatie, Cultuurhistorie, Economie en Leefomgeving. Naar aanleiding van bovenstaande zijn in het Museum M.A.C. House Leusden twee tentoonstellingen te zien; Solo Tentoonstelling ‘Maas Mijmeringen’ van Ruth van de Pol (Megen, Ned). Te zien zijn o.a. korte Video Film ‘Maas Mijmeringen’, alsmede Tekeningen en Schilderingen m.b.t. het Veranderend Rivierenlandschap. Ook te zien: Groep Tentoonstelling van Int. Kunst Project DIN A4 met divers werk uit de Museumcollectie van het M.A.C. House Leusden, thema ‘Veranderend Landschap’. Deze tentoonstellingen zijn onderdeel van het Educatie project ‘Nederland – Waterland’. De opening van de museale tentoonstellingen heeft plaats gevonden op 20 jan. ’19 met Power Point Presentatie m.b.t. Verruiming van de Maas en Inleiding Video film ‘De Meanderende Maas’, door Projectleider van Projectgroep ‘De Meanderende Maas’ van Waterschap Aa en Maas. Duur project:  20 jan. t/m 24 mrt 2019.  Meer info is te vinden op www.meanderendemaas.nl.  Hoewel het educatie project ‘Nederland – Waterland’ bedoeld is voor jong en oud, is er speciaal voor scholen  informatie verkrijgbaar op deze pagina en in het Museum, zie bijlagen:

.-.-.-.

2018 Sept: Educatieproject  d.m.v. workshops – Locatie: Multi Media Station Hilversum. De Mexicaanse kunstenaarsdrieling  ‘Los Trillizos Torres Pacheco’, heeft tijdens hun verblijf als ‘Artists in Residence’ in het Museum M.A.C. House Leusden in aug/sept.’18,  niet alleen gewerkt aan hun solo tentoonstelling voor het Museum, maar ook workshops gegeven aan een bijzondere doelgroepen kunstenaars, die werkzaam zijn op basis van dagbesteding. Thema workshop: met z’n allen werken aan een grote tekening/schildering n.a.v. de Kunst Installatie ‘Ster en Stof’ van Ruloff Manuputti. Onderstaande video met impressie workshop is gemaakt door Manuel Azaro – Locatie Multi Media Station, Hilversum, sept.’18.

2018 sept: Educatieproject d.m.v. workshop – Locatie Jans Pakhuys, Amersfoort. Lorenzo, Luís en Leonel uit Tijuana, Mexico, hebben tijdens hun residence in Nederland, ook workshops gegeven aan een bijzondere doelgroep kunstenaars, die werkzaam zijn op basis van dagbesteding bij het Jans Pakhuys in Amersfoort. Thema workshop: De Pakhuys kunstenaars maken allen een tekening of schildering, n.a.v. het werk van de Mexicaanse kunstenaars; Fridah Khalo en Armando Diego Rivera. N.a.v. deze workshops is een Tentoonstelling voortgekomen met de titel ‘Mexico’ met werk van alle deelnemende kunstenaars die te zien is geweest in sept./okt.’18 in het Jans Pakhuys – Amersfoort.

.-.-.-.

2018: Educatie project – Urbanisatie – 15 april t/m 30 sept.’18:

Van 15 april t/m 30 sept. ’18 organiseert het Museum M.A.C. House Leusden een Educatieproject d.m.v. een Tentoonstelling Hedendaagse Beeldende Kunst. De tentoonstelling heet ‘Reconstruction’ met werk van Beeldend Kunstenaar en Prijswinnaar Claudia Furlani (1964), São Paulo – Brazilië. Thema: Oorzaak en Gevolg van Urbanisatie; een reconstructie.                                                             Publicatie Leusden Nu – april ’18 ‘Reconstruction’ – Urbanisatie

Urbanisatie – Oorzaak en gevolg op Micro en Macro niveau:

Macro: Wereldwijd trekken steeds meer mensen van het platteland naar de stad. De verstedelijking neemt toe terwijl het platteland steeds meer leegloopt. Wereldwijd blijven steden zich uitbreiden. Oorzaak en gevolg, een reconstructie. Armoede en klimatologische veranderingen spelen een grote rol, maar ook materialisme en consumentisme. Door toedoen van de mens verandert het klimaat. Door het stijgen van de temperatuur, worden steeds meer gebieden onbewoonbaar. Vruchtbare gebieden veranderen in woestijn. Het bestaan van plant, mens en dier wordt bedreigd door droogte, overstromingen en andere natuurrampen. De verstedelijking rukt op. Arme mensen trekken naar de stad in de hoop op een beter bestaan, terwijl rijke mensen zich steeds meer verplaatsen van de binnenstad naar buitensteden. Enerzijds streeft deze laatste groep naar meer ruimte, rust en privacy, anderzijds is het wel de bedoeling dat de voorzieningen in de nabij gelegen steden gemakkelijk bereikbaar blijven. Het verschil tussen rijk en arm neemt toe. Er ontstaan meer dure buitenwijken en tegelijkertijd meer sloppenwijken. Dit alles leidt tot chaos.

Micro: Hoe gaan wij hier zelf mee om? Nederland is vrij dicht bevolkt. De vraag naar woningen blijft echter toenemen. Elke gemeente en regio zal zich met dit onderwerp uiteen moeten zetten en keuzes maken. Waar kiezen we voor? Alle Leusdenaren hebben mogen meedenken met dit onderwerp. Gaan we meer huizen bouwen ter ondersteuning van de regio Amersfoort of kiezen we voor het behoud van de natuur? Leusden heeft zijn keuze gemaakt. Er zullen de  komende jaren alleen woningen worden gebouwd om aan de behoefte van eigen inwoners tegemoet te komen, met het doel onze prachtige groene leefomgeving zoveel mogelijk in stand te houden. Fijn dat inwoners betrokken worden bij een dergelijke keuze.

Blijft de vraag: Voelen we ons alleen verantwoordelijk voor onze eigen leefomgeving of ook voor de leefbaarheid op marco niveau? Zijn er duurzame oplossingen te bedenken om de toenemende urbanisatie en de gevolgen daarvan in goede banen te leiden? Is het mogelijk de onleefbaarheid van grote gebieden tegen te gaan? Kunnen we hier zelf een bijdrage aan leveren op micro en/of macro niveau en hoe dan? Deze tentoonstelling is tevens bedoeld als educatieproject voor jong en oud.

Video impressie ‘Reconstruction’ Oorzaak en Gevolg van Urbanisatie – gemaakt door Claudia Furlani, São Paulo.

Publicatie A.D. Amersfoort – april ’18

Informatie voor scholen: Doel van het educatieproject is dat kinderen en jongeren zich meer bewust worden van oorzaak en gevolg van urbanisatie op micro en macro niveau, d.m.v. Tentoonstelling Hedendaagse Beeldende Kunst. Het Museum M.A.C. House Leusden betreft een kleinschalig museum voor Hedendaagse Kunst, gevestigd op de benedenverdieping van een Euro woning. Kinderen en jongeren zijn in kleine groepen van 8 personen, onder begeleiding van 2 docenten, van harte welkom in het Museum. Voor deelname aan het Educatieproject: Stuur e-mail naar lacasaholandesaterra@gmail.com en vermeldt in de mail: 1. met hoeveel kinderen/jongeren u wilt komen (max 8 per bezoek), 2. voorkeursdatum en tijdstip van uw museumbezoek, 3. de naam en het e-mail adres van de school en 4. de namen van de docenten/begeleiders. Na ontvangst van onze bevestigingsmail, bent u van harte welkom in het museum.Het project ‘Reconstruction’ wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie uit het Fonds voor Duurzame Initiatieven van de Gemeente Leusden, waarvoor onze dank!

Tentoonstellingsduur:  ‘Reconstruction’: 15 april t/m 30 sept.’18.

.-.-.-.

2018: Educatie project: ‘Cultureel Erfgoed’ 28 jan. t/m 8 april’18:

In samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft de Europese Commissie het Jaar 2018 uitgeroepen tot Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.  Als Partner van het ‘Europees Erfgoed Jaar’, sluit het M.A.C. House Leusden  hierbij aan met twee Tentoonstellingen, waarbij Cultureel Erfgoed centraal staat:

28 jan t/m 8 april ’18: Educatie project – Cultureel Erfgoed:  De tentoonstellingen ‘Cultureel Erfgoed’ in het M.A.C. House Leusden, zijn bedoeld als educatie project voor jong en oud. Cultureel Erfgoed omvat alles dat cultuurhistorische waarde heeft en gezamenlijk de materiële en immateriële erfenis vormt van elke samenleving. Cultureel Erfgoed is derhalve een breed begrip, dat uiteenloopt van archeologische vondsten en kunstcollecties, naar gebruiken en gewoontes, archieven, verhalen en overleveringen. Verleden, heden en toekomst hangen nauw met elkaar samen. Het overdragen van Cultureel Erfgoed leidt tot meer historisch besef, begrip voor het heden en keuzes voor de toekomst. Overdracht en kennis van Cultureel Erfgoed verbindt mensen, gemeenschappen en culturen en bevordert sociale betrokkenheid en integratie.

– ‘Cultural Heritage from another Perspective’ – Duo Tentoonstelling van Manuel Azaro en Margareth Degeling uit Leusden. Beide kunstenaars worden, elk op hun eigen wijze, geïnspireerd door Cultureel Erfgoed. Thema’s zijn Geschiedenis en Mythologie. Te zien zijn Objecten en Schilderingen in nieuwe en oude schilderstechnieken, acryl en ei-tempera. Speciaal voor deze gelegenheid zijn tevens objecten te zien van Gastkunstenaar, Anthony Verkroost uit Amersfoort.Margareth Degeling ‘Ancient Landscape’, ei-tempera

Kunstenaars Cultural Heritage from another Perspective: Biënnales: Margareth Degeling (1960 Hoorn) heeft deelgenomen aan 5 internationale Biënnales voor Hedendaagse Kunst; 2005: Biënnale of Contemporary Art, Arad – Roemenië, Artists Biënnale of Hongkong, International Biënnale of Contemporary Art, Florence – Italië, 2007: International Biënnale of Contemporary Art , Adana – Turkije en 2008: Biënnale of Miniature Art, Czestochowa – Polen. Manuel Azaro (1995 Zeist) werkt als kunstenaar bij het Jans Pakhuys, Amersfoort en heeft in 2015 deelgenomen aan de internationale ‘Art Brut Biënnale’ in Hengelo. Gast exposant Anthony Verkroost (1936 Rijswijk) heeft als documentaire maker in Kongo, Rwanda, Tanzania en Kenia gewerkt. Als assistent cameraman heeft hij in 1962 meegewerkt aan de film ‘De Werkelijkheid van Karel Appel’.                                                Manuel Azaro ‘Ancient Landscape’ in acryl

De tweede Tentoonstelling heeft de titel ‘Beladen Erfgoed’:

-Beladen Erfgoed: Groep  Tentoonstellingtevens de  13e editie van Int. Kunst Project DIN A4 in het M.A.C. House. Niet al het Cultureel Erfgoed is op rechtmatige wijze verkregen en doorgegeven. Verleden, heden en toekomst hangen nauw met elkaar samen. Denk aan kolonialisme, slavernij, oorlogen, kruistochten, het opleggen van religie, het vernietigen van en toe eigenen van kunstschatten, e.d.

De tentoonstelling ‘Beladen Erfgoed’, gaat over immateriële erfenissen, uit het verleden en de trauma’s en gevolgen daarvan voor verschillende culturen, die doorwerken in het heden.

Thema’s die aan de orde komen zijn: W.O. II, Spaanse Burgeroorlog, Junta in Argentinië, Plaza de Mayo, Slavernij, Genocide, Kolonialisme, Dictatuur en Misbruik van Macht en Religie. Nationale en internationale kunstenaars zullen deze thematiek belichten vanuit verschillende perspectieven. De getoonde 22 werken behoren tot de Museum Collectie.

Werk Links: Claudio Grandinetti (Italië), rechts: Juan Carlos Mejía (Peru.

Deelnemende Kunstenaars Beladen Erfgoed Tentoonstelling: Hernán Talavera (Spanje), Bettina Sor (Argentinië), Claudio Grandinetti (Italië), Eva Priller (Duitsland), Jack Wilms (Ned.), Javier Ramos Cucho (Peru), Martin Vega (Argentinië), Hedwig Luykx (België), Juan Carlos Mejía (Peru), Ruth van de Pol en Guido van Buuren (Ned).  

Initiatiefnemers Erfgoed Jaar: Het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed wordt in Nederland geïnitieerd vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Rijksdienst voor het Cultureel ErfgoedDutchCulture en organisaties aangesloten bij het Erfgoedplatform Plus van Kunsten ’92.  

Museum M.A.C. House Leusden is Partner het Europees Erfgoed Jaar! Onze dank aan  de initiatiefnemers van het Europees Erfgoed Jaar: het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, DutchCulture en Erfgoed Platform Plus van Kunsten ’92!

De tentoonstellingen ‘Cultureel Erfgoed’, M.A.C. House Leusden, alsmede andere activiteiten van Het Jaar van het Europees Cultureel Erfgoed zijn ook te zien op https://www.europeeserfgoedjaar.nl/?event=museum-m-a-c-house-leusden-erfgoed-centraal.

Publicaties ‘Cultureel Erfgoed’ Tentoonstellingen M.A.C. House Leusden in  Leusder Krant en Leusden Nu’ jan. 18.

Tentoonstellingsduur Educatie project Cultureel Erfgoed’  28 jan. t/m 8 april 2018.

.-.-.-.   

2017/2018: Educatieproject  8 okt. ’17 t/m 21 jan. ’18 –  ‘What the Heart Sees’  – Thema Duurzaamheid en Milieu:             

                                                                                                      Jorge Valente

‘What the heart Sees’  is een bijzondere Fotografie Tentoonstelling in het M.A.C. House. 20 Internationale kunstenaars verbeelden, elk vanuit hun eigen perspectief, de ‘Relatie van de Mens met de Natuur’. De tentoonstelling is zeer veelzijdig. Aan de orde komt enerzijds de schoonheid van de  natuur en anderzijds de problemen en schade die zijn toegebracht aan milieu  en de gevolgen daarvan voor mens, plant en dier. Is er nog wat te redden en hoe dan? Overkoepelende thema’s zijn ‘Duurzaamheid en Milieu’. Tijdens museumbezoek ontstaan er allerlei discussies en ideeën tussen museumpubliek m.b.t. de volgende vragen: In hoeverre zijn wij zelf verantwoordelijk en hoe verder? Deze tentoonstelling is tevens het Educatie Project 2017 – 2018, aangezien de beleving van deze beelden, het  museumpubliek aanzet tot nadenken  over hun eigen rol, aandeel en relatie met de natuur, alsmede duurzaam handelen.

Bruno Matos

Publicaties Leusderkrant Educatieproject  ‘What the Heart Sees’:

Dit educatie project is  mede mogelijk gemaakt door subsidie uit het Fonds ‘Duurzame initiatieven’ van de Gemeente Leusden. 

Tentoonstellingsduur Educatieproject ‘What the Heart Sees’: 8 okt. ’17 t/m 21 jan. 2018 

-.-.-.-.-

2017: Educatie / Museumproject ‘Black Light Installation Boxes’: Thema’s: Duurzaamheid en Milieu /hergebruik van afval en wegwerp materiaal:

‘Black light Installation Boxes’In april 2017 heeft de solo kunstenaar Werner Klompen op museumlocatie een installatie gemaakt met de titel ‘Black Light Installation Boxes’.  Deze bijzondere Nederlandse kunstenaar geeft afval en wegwerp materiaal ‘een tweede  leven’.  Zijn  installatie bestaat uit verschillende objecten van o.a. karton, afval en pizza dozen. Al deze objecten heeft hij beschilderd in zijn eigen bijzondere beeldtaal en gedeeltelijk beplakt met gekleurde tape. Grote objecten werden gestapeld tot een kunst installatie en kleinere objecten bedekten de wand als schilderingen. Speciale lampen werden gebruikt om het ‘black light effect’ naar voren te halen. Prachtig hoe Werner afval materiaal weet te transformeren tot Hedendaagse kunst. 

In samenwerking met bevriende kunstenaars uit Nederland en de Oekraïne, heeft Werner  een unieke kunstperformance gerealiseerd op museumlocatie. Speciaal voor deze gelegenheid werd het  M.A.C. House omgedoopt tot  ‘M.A.D. House’. Deze kunstperformance was gebaseerd op ‘het tot leven brengen’ van de installatie van Werner Klompen met de ‘Black  Light Installation Boxes’. Het museumpubliek werd verrast, met verf bewerkt  en ingepakt in black-light tape, zodat het museumpubliek zelf onderdeel ging uit te maken van de kunstinstallatie ‘Black light Boxes’… Het werd een geslaagd museumproject en een bijzondere kunst belevenis!

Zie video voor impressie.

https://www.facebook.com/werner.artgenerator/videos/10212700251727052/

 Publicatie ‘Black light Installation Boxes’: Leusderkrant april ’17

Tentoonstellingsduur Educatieproject ‘Black Light Installation Boxes’: 9 april t/m 6 juni ’17

.-.-.-.-

2016: Educatieproject 10 april t/m 22 mei’16:  Mathieu Klomp, Leusden met Installatie ‘Krijger’ – Duurzaamheid en Milieu – hergebruik van wegwerpmateriaal: 

2.deze P1050445P1050441P1050448

De talentvolle Leusdense kunstenaar Mathieu Klomp heeft 6 weken in residence, op museum locatie gewerkt, om zijn Installatie/Beeldengroep “Krijger” te voltooien.  Mathieu gebruikt wegwerpmateriaal voor zijn installaties. Hij bewerkt hiervoor huishoud/inpak folie met een föhn en maakt daarmee fantastische  beeldengroepen. Tijdens de openingstijden van het museum konden de bezoekers zich verbazen over de bijzondere werkwijze van Mathieu, hem vragen stellen en kennis nemen van de techniek,  het ontstaansproces en de tot standkoming van deze bijzondere installatie. Het was een prachtige en leerzame ervaring voor jong en oud om deze kunstenaar aan het werk te kunnen zien en met hem van gedachten te kunnen wisselen. Ongelooflijk hoe Mathieu op onze bescheiden museumlocatie en in 6 weken tijd,  een beeldengroep heeft kunnen maken van elf mens hoge sculpturen! In de herfst zal dezelfde  beeldengroep “Krijger” o.a. te zien zijn in de Dom, Utrecht en in het Centraal Museum, Utrecht.

1234

5P1050490910

8P10505477

Jong en Oud verbaasde zich over het feit dat de kunstenaar wegwerpmateriaal ‘plastic’ een tweede leven geeft. Men genoot, zowel van de technische uitleg als van het ontstaansproces van de Sculpturen / Installatie ‘Krijger’ van Mathieu Klomp in Museum M.A.C. House Leusden. 

Publicaties Educatie Project ‘Krijger’ in A.D. Amersfoort en bijlage Gemeentenieuws van de Leusder krant. Onze dank voor de bijdrage van Annemieke Vermeulen,  oud Burgemeester en Kunsthistorica, Gemeente Leusden.

                         

https://www.facebook.com/MathieuKlomp/videos/10209682278598086/?t=3

https://www.facebook.com/MathieuKlomp/videos/10209682278598086/?t=3