Vrienden van / Donateurs / Sponsors

Vrienden van / Partnerschap/ Donateurs  / Sponsors  / Mecenas  / Onze Dank:         

           Onze dank aan het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, DutchCulture en Erfgoed Platform Plus van Kunsten ’92, voor het Partnerschap van  Museum M.A.C. House Leusden van het ‘Europees Erfgoed Jaar 2018’ !

De Tentoonstellingen van het Museum M.A.C. House Leusden ‘Cultureel Erfgoed’, tevens bedoeld als Educatieproject Voor Jong en Oud,  alsmede de overige tentoonstellingen en activiteiten van het Jaar van het Europees Cultureel Erfgoed , zijn te zien op:  https://www.europeeserfgoedjaar.nl/?event=museum-m-a-c-house-leusden-erfgoed-centraal.

Initiatiefnemers Erfgoed Jaar: Het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed wordt in Nederland geïnitieerd vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Rijksdienst voor het Cultureel ErfgoedDutchCulture en organisaties aangesloten bij het Erfgoedplatform Plus van Kunsten ’92.  

Vrienden van :            

Museum M.A.C. House Leusden is een project van de Culturele Stichting La Casa Holandesa.  De stichting is een non-profit organisatie en ontvangst geen structurele subsidie.  Uw steun is onmisbaar. Met elke bijdrage, groot of klein, levert u een essentiële bijdrage aan het voorbestaan van het museum. U helpt met:

 1. Een bijdrage in het daarvoor bestemde donatiekistje in het museum, tijdens uw museumbezoek.
 2. Een donatie naar keuze
 3. Een bijdrage van Euro 35, 50, of 100. U kunt dit bedrag overmaken op bankrekening NL11 INGB 0006 3442 04 t.n.v. Stichting La Casa Holandesa – Terra dell’Arte, Leusden

M.A.C. House vraagt uw steun bewerkt

 kaart achterkant steun    

                                          Hartelijk dank voor uw steun ! Ansichtkaarten en Museum Folders met Agenda Tentoonstellingen 2017, zijn gratis verkrijgbaar in het Museum.

Donateurs:Scan_20160206 (2)

Iedereen die het Museum  een warm hart toedraagt en een essentiële bijdrage wil leveren aan het voorbestaan van het Museum,  kan een donatie doen. Hartelijk dank voor uw steun !

Voor Sponsors:

Het Museum voor Hedendaagse Kunst, Museum M.A.C. House Leusden,  is een project van de  Culturele Stichting La Casa Holandesa – Terra dell’Arte. Aangezien de Stichting geen structurele subsidie ontvangt, is uw steun onmisbaar. Met elke vorm van sponsoring levert u een essentiële bijdrage aan het voorbestaan èn aan de programmering van het Museum.

 • Sponsoring of Ondersteuning kan behalve in de vorm van geld ook gedaan worden in natura, b.v.  in de vorm van het beschikbaar stellen en/of schenking van materialen,  bij het initiëren van ons jaarlijkse Museum Educatie Project. (zie kopie Educatie – museumproject 2017).

Waardoor onderscheidt ons Museum voor Hedendaagse Kunst zich van andere Musea?

  • Het  M.A.C. House Leusden  is een uniek museum project, gevestigd  in de Gemeente Leusden. Het Stichting/Museum bestuur werkt louter vanuit ideële doelstellingen. Met veel inzet, liefde, passie en expertise op het gebied van hedendaagse beeldende kunst, realiseert het museum (inter) nationale tentoonstellingen met het doel, het toegankelijk maken van hedendaagse beeldende kunst, voor een zo breed mogelijk publiek. Iedereen die kennis wil maken of zich uiteen wil zetten met toegankelijke hedendaagse beeldende kunst, is van harte welkom in het museum!
  • Museum M.A.C. House Leusden is Partner van het Europees Erfgoed Jaar 2018 ! Initiatiefnemers:  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, DutchCulture en Erfgoed Platform Plus van Kunsten ’92.
  • Het M.A.C. House Leusden organiseert Educatieprojecten voor Jong en Oud. Thema’s o.a.: Duurzaamheid en Milieu, Kennis en Overdracht van Cultureel Erfgoed.
  • Hoewel het Museum M.A.C. House Leusden een Museum voor Hedendaagse Kunst betreft, worden de tentoonstellingen  echter zodanig geselecteerd en gepresenteerd,  dat zij zowel eigentijds als zeer toegankelijk zijn voor een zo breed mogelijk publiek.
  • Onze filosofie is  ‘Kunst  als Inspiratiebron voor het dagelijks werk en leven’. Zoals elke kunstenaar inspiratie nodig heeft om een  kunstwerk te kunnen maken, heeft elk mens inspiratie nodig in het dagelijks  werk en leven. Wij geloven dat het beleven en ervaren van hedendaagse beeldende kunst, aan de kwaliteit van ieders leven, een belangrijke bijdrage kan leveren. Vanwege deze filosofie is museumbezoek voor iedereen gratis.
  • Stichting- en Museumbestuur werkt zowel op micro als op macro niveau en beschikt over een groot (inter)nationaal netwerk met veel expertise, waardoor het Museum altijd interessante tentoonstellingen kan realiseren.  Macro : Het museum beschikt over een groot internationaal netwerk en heeft een internationale artistieke directie alsmede een internationaal comité, met het doel de kwaliteit van de tentoonstellingen te kunnen waarborgen. Micro:  Het Museum M.A.C. House Leusden is tevens erkend door de Gemeente Leusden als ‘vorm van samenlevingsinitiatief‘ en heeft derhalve een bijdrage mogen ontvangen uit het Fonds voor Samenlevingsinitiatieven. Het Stichting- Museumbestuur blijft in gesprek met de Gemeente en de Cultuurkoepel Leusden om verdere samenwerking tussen culturele instellingen en culturele evenementen te onderzoeken, mede i.v.m. de Gemeentelijke beleidsvisie “Cultuur  Dichtbij 2016 – 2018”.  (zie nieuwsbrief november 2015).
  • Maatschappelijke betrokkenheid: Wij geloven in het vergroten van cultuur-participatie, ook voor “kwetsbare inwoners”, door Hedendaagse Beeldende Kunst dichterbij de mensen te brengen. Wij proberen zo laagdrempelig mogelijk te werken;   museumbezoek gratis voor iedereen,  het museum is op afspraak te bezoeken op alle dagdelen in de week (zie contact), waardoor iedereen die kennis wil maken of zich uiteen wil zetten met Hedendaagse Beeldende Kunst, de mogelijkheid hiertoe heeft.
  • Bruggenbouwer: Met het realiseren van (inter) nationale hedendaagse beeldende kunst tentoonstellingen, proberen wij een “brug te slaan” tussen verschillende culturen. Het werk van de kunstenaars zegt  iets over hun culturele afkomst en is tevens eigentijds en toegankelijk. Door het museum als ontmoetingsplaats en de beleving van de tentoonstellingen kan er meer  begrip ontstaan tussen de verschillende culturen.
  • Wij  behartigen de belangen van zowel regionale, nationale èn internationale kunstenaars door hen de mogelijkheid te bieden te exposeren binnen een museale setting, waarbij niet de kwantiteit maar de kwaliteit voorop staat. De kunstenaars die uitgenodigd worden voor  een solo expositie in het Museum ontvangen een Museum Certificaat, waarmee zij hun carriëre verder kunnen uitbouwen. De internationale kunstenaars die naar Leusden komen om aanwezig te zijn bij de inrichting van hun solo expositie èn bij de opening, krijgen behalve het Museum Certificaat, tevens het ‘Welkom Certificaat’ van de Gemeente Leusden uitgereikt, ondertekend door de Burgemeester en Wethouder van Cultuur van de Gemeente Leusden.
  • Groot bereik: Gezien ons expositiebeleid, blijft het museumbezoek  niet alleen beperkt tot  geïnteresseerden uit de Gemeente Leusden en de regio Amersfoort – Utrecht. Wij hebben ook museumbezoekers mogen ontvangen uit de provincies Friesland, Overijssel en Limburg en uit andere  Europese landen, zoals  België, Roemenië, Italië en Zwitserland.
 • Aangezien ook steeds meer mensen uit andere provincies ons het museum weten te vinden, zijn sponsors uit andere regio’s van Nederland ook van harte welkom om ons te ondersteunen.                                                       Tegenprestatie voor sponsors: 
 • Uw bedrijfslogo zal op de sponsorpagina van de website worden geplaatst
 • Drie maal per jaar kunt u onze nieuwsbrief ontvangen per e-mail
 • Uitnodiging per e-mail voor alle openingen van het Museum
 • Gratis rondleidingen voor sponsorbedrijven in het Museum voor Hedendaagse Kunst,  max. 15 personen per rondleiding.  Graag van  tevoren hiervoor aanmelden per e-mail. Stuur uw Email naar: lacasaholandesaterra@gmail.com en vermeld in de mail uw naam, bedrijf, datum en tijd en met hoeveel personen u wilt komen.
 • Mocht er sprake zal zijn voor meerdere sponsoren, dan krijgt u een uitnodiging voor een jaarlijkse netwerkborrel met rondleiding in het Museum, waarbij tevens de besteding van het sponsor geld benoemd zal worden èn een presentatie te zien zal zijn van de educatie projecten in het museum.

Mecenas: 

In principe is iedereen die ons wil steunen van harte welkom. Ondersteuning kan uiteraard op verschillende manieren worden vorm gegeven, b.v.  d.m.v.

 • Financiële bijdrage in de vorm van een donatie
 • Structurele financiële ondersteuning
 • Het beschikbaar stellen van een toekomstige permanente geschikte locatie voor ons Museum voor Hedendaagse Kunst

Onze dank gaat uit naar:

Onze speciale dank aan het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, DutchCulture en Erfgoed Platform Plus van Kunsten ’92, voor het Partnerschap van het Museum M.A.C. House Leusden van het ‘Europees Erfgoed Jaar’. Onze Tentoonstellingen, waarbij Cultureel Erfgoed centraal staat, alsmede tentoonstellingen en andere activiteiten van het Jaar van het Europees Cultureel Erfgoed , zijn ook te zien op:  https://www.europeeserfgoedjaar.nl/?event=museum-m-a-c-house-leusden-erfgoed-centraal.

Fonds voor Samenlevingsinitiatieven alsmede Fonds voor ‘Duurzame initiatieven’ van de Gemeente Leusden,  Burgemeester en Wethouder van Cultuur van de Gemeente Leusden, Vrienden, Donateurs, Gemeente , Cultuurkoepel Leusden, Kunsthal Kade Amersfoort:

Wij danken het Fonds voor Samenlevingsinitiatieven van de Gemeente Leusden voor de financiële bijdrage in 2015! Deze bijdrage is gebruikt om het Inauguratiefeest mogelijk te maken en voor de aanschaf van presentatie- en promotiemateriaal met de doelstelling, bekendheid te geven aan het museum voor Hedendaagse Kunst; Museum M.A.C. House Leusden. Ook onze dank voor het ‘Fonds ‘Duurzame initiatieven’, waaruit wij in 2017,  subsidie hebben mogen ontvangen m.b.t. het mogelijk maken van het Museum Educatie project ‘What the heart Sees’ – thema’s Duurzaamheid en Milieu. Dank aan VVV Leusden voor het promoten van Museum M.A.C. House Leusden.  Tevens danken wij Mevr. Vermeulen, voormalig Burgermeester en Mevr. Horselenberg, huidige Burgemeester van de gemeente Leusden, alsmede Eric van Beurden – Wethouder van Cultuur, voor het verrichten van de eerste twee openingen van het Museum èn voor het ondertekenen van de ‘Welkom Certificaten’ voor onze internationale kunstenaars, vanaf 2015 tot heden. Ook onze dank aan alle museumbezoekers, vrienden, donateurs, Gemeente èn Cultuurkoepel Leusden voor de prettige samenwerking i.v.m. Uitvoeringsplan Beleidsvisie Kunst en Cultuur – ‘Cultuur Dichtbij’ 2016 – 2018.  Last but not least, onze dank aan Kunsthal Kade, Amersfoort, m.b.t. het uitwisselen van  posters, flyers en aankondigingen van tentoonstellingen op het gebied van Hedendaagse Beeldende Kunst.

Onze dank aan Bouwbedrijf Bloemdal Leusden, voor het stuken van een Museum muur van 6m x 2.40 m. in het kader van een gesloten match tijdens Matchbeurs Leusden 2018. Deze muur is speciaal gestuukt voor een Muurschildering van Juan Carlos Delgado, Peru die te zien zal zijn van 15 sept. t/m 12 okt. ’19.

Gegevens Bank:

Bankoverschrijving:

Begunstigde : Stichting La Casa Holandesa – Terra dell’Arte

Adres en Postcode: Dalmatië No.  5  –  3831  EE  Leusden

Bank: ING Bank

Bank Agentschap:  Leusden

IBAN: NL11 INGB 0006 3442 04   BIC/SWIFT: INGBNL2A

Afbeeldingsresultaat voor logo dutchculture jpg 

         

logo-Fonds-Samenl-300x87